Afgelopen vrijdag 2 december waren een aantal muziekdocenten die lesgeven aan examengroepen VMBO in Amsterdam bij elkaar om feedback te geven op het ontwikkelde beoordelingsmodel. Het beoordelingsmodel voor de praktische eindopdracht, dat onderdeel is van het schoolexamen, is ontwikkeld door de werkgroep VMBO met als doel om in Nederland tot overeenstemming te komen over het beoordelen van zo’n eindopdracht en om de discussie te openen over hoe zo’n opdracht eruit zou moeten zien.

In verschillende rondes werd aan de hand van filmregistraties van oude examenconcerten het beoordelingsmodel gebruikt en dat leverde vervolgens discussie op. De feedback die de aanwezigen teruggaven wordt nu verwerkt. Zodra dit klaar is wordt een eerste versie van het beoordelingsmodel verspreid en dit jaar bij een aantal examenconcerten in de praktijk gebruikt. Ook zijn docenten aan elkaar gekoppeld om als gecommitteerde op te treden bij elkaars examenconcert. De verwachting is dat van die ervaringen het beoordelingsmodel opnieuw aangescherpt gaat worden. Op de examenbespreking in mei wordt het uiteindelijke resultaat aan de aanwezigen gepresenteerd. VMBO-docenten die dit jaar nog gebruik willen maken van het beoordelingsmodel en feedback willen geven hierop worden verzocht zich te melden.