Hoe kunt u als school ruimte creëren voor vernieuwing van onderwijs door optimaal gebruik te maken van de soepelere regels voor onderwijstijd? Er zijn ruimere mogelijkheden om lessen onder verantwoordelijkheid van de docent vorm te geven. Hoe benut u deze mogelijkheden om meer tijd en ruimte voor leraren te creëren voor ontwikkeling en verlaging van de werkdruk? Op welke manier kunt u zelf in school de dialoog hierover aangaan? We nodigen alle leraren, schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs uit om op 9 maart in De Balie in Amsterdam hierover mee te debatteren.

Programma en aanmelding