Om meer kennis op te doen over de rol van leraren bij onderwijsvernieuwingen is in opdracht van
het LerarenOntwikkelFonds (LOF) een verkenning uitgevoerd. De subsidieregeling LOF bestaat sinds oktober 2015 en biedt leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheid om het onderwijs te verbeteren met eigen vernieuwende ideeën. Dit gebeurt zowel direct als indirect, bijvoorbeeld door leraren (financieel en procesmatig) te ondersteunen bij het zelf uitvoeren van vernieuwende ideeën. Het uitgangspunt is dat het LOF van, voor en door leraren is die het onderwijs van onderop willen vernieuwen.

(Momenteel kunnen er helaas geen nieuwe LOF aanvragen ingediend worden.)

Lees hier de verkenning naar de rol van leraren bij onderwijsvernieuwing.