De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) van ABP stijgt in 2021 van 24,9% naar 25,9%. Dat is door het bestuur van ABP besloten na advies van het verantwoordingsorgaan. De premiestijging is noodzakelijk om de pensioenen verantwoord te financieren. Dit komt door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn, waardoor we lagere rendementen verwachten. De langdurig lage rente speelt ook een rol.

Klik hier voor meer informatie.

De coalitiefractie in het Verantwoordingsorgaan ABP waar de CMHF, waar de FvOv onder valt, deel van uitmaakt, heeft in een minderheidsstandpunt de premienota van het bestuur ABP afgewezen.

Lees hier meer over het standpunt van de coalitiefractie.