Voor leerkrachten die het lastig vinden om een geschikte muziekmethode voor hun basisschool te kiezen, hebben collega’s van het LKCA een praktische vergelijkingstool ontwikkeld.

De Matrix Muziekmethoden PO is zo opgebouwd, dat de leerkracht met het beantwoorden van vijftig vragen veel informatie krijgt over de inhoud van twaalf verschillende muziekmethoden. De matrix geeft geen oordeel over de methode, maar biedt wel inzicht over het aanbod. Muziekdocenten van verschillende pabo’s en conservatoria, en de samenstellers van de methoden hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de matrix.

Vergelijking muziekmethoden