Tarieven

Wij houden graag onze tarieven laag. De standaardcontributie bedraagt € 160,- per jaar en is m.i.v. 2015 inkomensafhankelijk.
Voor studentleden, echtparen/partners en postactieven gelden aantrekkelijke kortingen. De tarievenlijst vind je hieronder.

vakbondslid €  160,- 1
echtpaar/partners vakbondslid €  250,-
studentlid (met of zonder baan) € 0,00 (gratis)

Tarieven voor het jaar 2021/2022. Wijzigingen in 2023 voorbehouden.
Via de eindejaarsuitruil is het mogelijk een deel van het contributietarief terug te krijgen.
Een abonnement op Kunstzone is bij het lidmaatschap inbegrepen.

Korting aanvragen

Korting voor het komend jaar aanvragen voor 1 november!

• Is je (totale) brutosalaris per maand minder dan € 1600,- of € 1000,-?
Stuur een scan of pdf van een recent salarisformulier(en) (of voor zzp-ers een recente jaarrekening) voor 1 november naar penningmeester@vls-cmhf.nl

Lid worden

Inschrijfformulier

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Opzeggingen moeten schriftelijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 oktober) plaatsvinden. Opzeggingen worden in behandeling genomen als de contributie voor het lopende kalenderjaar betaald is. Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd.

Opzeggen kan schriftelijk bij het bureau van de VLS, of per e-mail.
Adres: Bureau VLS, t.a.v. Ineke Kitslaar, Baarzenstraat 19A, 5262 GD Vught. Ineke is telefonisch bereikbaar via 06-10827616.

Privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring


Voetnoot:

  1. Inkomensafhankelijke contributie:
    • Bij een totaal brutosalaris (per maand) > € 1600,- bedraagt de contributie € 160,- per jaar (VLS schaal 1).
    • Bij een totaal brutosalaris (per maand) < € 1600,- en > € 1000,- bedraagt de contributie € 100,- per jaar (VLS schaal 2).
    • Bij een totaal brutosalaris (per maand) < € 1000,- bedraagt de contributie € 80,- per jaar (VLS schaal 3.