Via onderstaand formulier geef je een wijziging van je gegevens in onze ledenadministratie door. Door op de hoogte te zijn van je werkomgeving kan de VLS je belangen beter behartigen en je als lid beter  informeren. Vooral hopen we, door de regelmatige verzending rondom actuele onderwerpen, je meer bij de vereniging te betrekken en in gesprek met de leden te komen over het vakgebied; hoe we dit als muziekdocenten kunnen ontwikkelen en de kaders kunnen bestendigen. Daarom is het van belang dat de gegevens up-to-date zijn in onze administratie.

Actualiseren lidgegevens
Het BRIN vindt u o.a. op uw salarisstrook vermeld als instellingsnummer en bestaat uit 4 tekens.
Meerdere antwoorden mogelijk.

Download hier onze privacyverklaring