Afgelopen januari bracht de Commissie Schnabel advies uit over hoe het primair en voortgezet onderwijs er in 2032 uit zouden kunnen zien. Veel leraren waren echter niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie, waaronder lidorganisatie FvOv, heeft met staatsecretaris Dekker afgesproken verdiepende en verbredende gesprekken met leraren te organiseren voordat een nieuw curriculum kan worden opgesteld. De opbrengst van deze gesprekken wordt als advies aan de staatssecretaris aangeboden.

Meer informatie vind je via deze video en deze pagina op de site van de Onderwijscoöperatie wat er allemaal georganiseerd werd en wordt!

Laat ook jouw mening horen en schrijf je in voor:

de tweede online dialoog (26 september);
live dialoogbijeenkomsten van de lidorganisaties (september tot en met 8 oktober)
en/of organiseer een dialoogbijeenkomst op je eigen school! (4-5-6 oktober). Gesprekshandleiding en presentatie hiervoor komen op de site van de Onderwijscoöperatie te staan.