Geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep.

Dit is de uitkomst van de verdiepingsfase Onderwijs2032, waarin de Onderwijscoöperatie een brede dialoog onder PO- en VO-leraren heeft gevoerd.

De Onderwijscoöperatie organiseerde de afgelopen vijf maanden als representant van de beroepsgroep leraren een brede dialoog. Leraren werden uitgenodigd om via online dialogen, focusgroepen en diverse bijeenkomsten met elkaar in gesprek te gaan over twee centrale vragen:

  • geeft het advies van Platform Onderwijs2032 de juiste richting voor een nieuw curriculum?
  • hoe kunnen en willen leraren invulling en uitvoering geven aan een nieuw curriculum?

Lees meer…

Geef leraren de hoofdrol bij curriculumontwikkeling