De leden van de vakbonden worden steeds ouder en jonge werknemers voelen zich niet goed (genoeg) vertegenwoordigd door bestaande vakbonden en keren zich af van het arbeidsvoorwaardelijke overleg of beginnen juist tegen het succesvolle poldermodel aan te schoppen. Immers dat overleg tussen werkgevers en werknemers levert voor jonge werknemers geen vaste baan, scholingsmogelijkheden of passende verlofregelingen op. Dit zijn kreten die vaak in de media te horen zijn, maar ook de jongeren zelf geven aan weinig inspraak te hebben. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) spreekt vaak jongeren die een mening hebben over de landelijke sociaal-economische onderwerpen, maar zij voelen zich vaak niet vertegenwoordigd. Om die reden is binnen de VCP een groep jonge werknemers opgestaan en heeft de VCP Young Professionals opgericht met als doel hen een stem in de polder te geven.

Lees meer…