De VCP wijst het voorstel van DNB om de pensioenambitie en -premie geleidelijk te laten afnemen naarmate het inkomen stijgt, resoluut af, want het is een verdere verslechtering van de pensioenopbouw.

De VCP heeft zich eerder verzet tegen de verlaging van de fiscale inkomensgrens bij pensioenopbouw. Lees meer…