Het kabinet heeft in de Miljoenennota weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016 lijkt herstel zich ook in 2017 door te zetten. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het essentieel dat het herstel zich vertaalt naar meer volwaardig werk en meer besteedbaar inkomen. Het kabinet zegt dat de koopkracht dit jaar en komend jaar opnieuw groeit voor werkenden, maar de middengroepen zien dit in de voorgenomen maatregelen nog lang niet terug, aldus Van Holstein.

Lees meer…