Op 13 oktober heeft het wetgevingsoverleg plaatsgevonden in de Tweede Kamer aangaande het nieuwe FTK (nieuwe financieel toetsingskader met spelregels voor pensioenfondsen). Met de onderstaande aanpassingen lijkt er een meerderheid te zijn voor dit wetsvoorstel. Het FTK is op een aantal punten positief aangepast, er blijven echter nog cruciale aandachtspunten.
‘We moeten waken voor een omgekeerd Vestia-drama’, aldus Van de Kamp. Van de Kamp roept de Kamer op naar alternatieven te kijken voor het renteafdekkingsbeleid bij pensioenfondsen en de wijze waarop deze moeten omgaan met hun lange termijn ambitie. Lees meer…