Om het leven lang leren te stimuleren moet het deeltijdonderwijs binnen de publieke bekostiging worden afgestemd op de wensen van werknemers. Binnen het hoger en mbo-onderwijs moeten maatwerk en flexibele diplomatrajecten komen.

Het voorstel tot afschaffen van het vestigingsplaatsbeginsel voor publieke hbo’s is een goede start, zo beargumenteerden VCP, FNV en CNV in een brief naar de Tweede Kamer. Werknemers kunnen tijdens het werk blijven leren en zo up-to-date qua kennis blijven. Lees meer…