Er kwamen bij de VCP vragen binnen over welke vergoeding een werkgever kan geven voor goede werkomstandigheden thuis.

Naar aanleiding daarvan wijst de VCP u op de wijziging van de werkkostenregeling in 2020. Dit is wellicht niet bij iedereen bekend.

Per 2020 is de werkkostenregeling verruimd voor de eerste €400.000 van de loonsom. Voor dit eerste deel is 1,7% belastingvrij. Voor het deel van de loonsom hierboven geldt nog steeds het oude percentage van 1,2%. Dit betekent een verruiming van tot wel €2000. De website van de Rijksoverheid schrijft het onderstaande:

Vrije ruimte verhoogd vanaf 2020

Sinds 2020 is de vrije ruimte verhoogd. Blijft het totale bedrag onder de 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag u dat onbelast als vergoeding geven. Dit betekent dat u in de nieuwe situatie € 6800 onbelast beschikbaar kunt stellen. Als de loonsom van € 400.000 is. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

Dit biedt wellicht ruimte om werknemers te helpen om betere werkomstandigheden te creëren ten tijde van het thuiswerken door corona. Als dit onvoldoende blijkt of niet alle vragen beantwoordt kunt u contact zoeken met Amerik Klapwijk van de VCP via het volgende mailadres: a.klapwijk@vcp.nl Er zal worden gekeken of er meer nodig is en of dit aangekaart kan worden bij het kabinet in het kader van de corona maatregelen.