De bij de VCP aangesloten organisaties – waaronder de CMHF – hebben op 18 februari 2015 ingestemd met het SER-advies Toekomst Pensioenstelsel. “De visie van de VCP komt in hoofdlijnen goed terug in het advies. Het is een uitgebreide, analytische verkenning die een goede basis legt voor de verdere uitwerking van een nieuw pensioenstelsel”, aldus VCP-duovoorzitter Reginald Visser.

De Sociaal-Economische Raad heeft vrijdag 20 februari unaniem het advies Toekomst Pensioenstelsel vastgesteld. Met het advies levert de raad belangrijk grondwerk voor de verdere pensioendialoog. De Raad stemt ook in met een volgende fase: de verkenning van een van de varianten (persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling) en het vraagstuk van een mogelijke transitie. Lees meer…