Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu is op zoek naar:

130 leraren en 18 schoolleiders die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen?
84 scholen die bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum, door inbreng en feedback te geven vanuit hun praktijk.
Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams: Nederlands, Engels, Rekenen/ wiskunde, Digitale Geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Elk ontwikkelteam bestaat uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. Ontwikkelscholen reflecteren vanuit de eigen praktijk op voorstellen en ontwikkelen uitwerkingen voor de eigen school.

Lees meer…