Het is een unieke samenwerking van onderwijsbonden, werkgeversorganisaties en leerlingen- en ouderverenigingen. PO-Raad, VO-raad, LAKS, AOb, CNVO, FvOv, VOO, AVS en de Landelijke Ouderraad hebben de handen ineengeslagen om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is blij dat deze partijen met het project Versterking Medezeggenschap een ‘boost’ geven aan de medezeggenschap. Lees meer…