Onderstaande links verwijzen naar plaatsen waar muziekdocenten samenkomen en ervaringen uitwisselen. Aanvullingen en suggesties zijn welkom.

VLS voor muziekdocenten is een LinkedIn-groep waar je contact kunt leggen met muziekdocenten.

Inspiratie muziekles Primair Onderwijs is een Facebookgroep bedoeld om je succeslessen en activiteiten in het basisonderwijs op het gebied van muziekles te delen. Ook vinden er discussies plaats over actuele thema’s.

Toffe Songs VO en Meer! is een platform op Facebook voor muziekdocenten in het VO waar praktische tips over muziekonderwijs worden uitgewisseld. Eveneens de plek voor inhoudelijke discussie over recente ontwikkelingen.

Vaklokaal muziek bevat bronnen, informatie en oefenmateriaal voor het vak.