De VLS zet zich op allerlei manieren in voor vakinhoudelijke zaken om zo het muziekonderwijs en de kunst- en cultuureducatie te bevorderen.

Elk schooljaar organiseert de VLS examenbesprekingen voor het examenvak muziek op vmbo, havo en vwo. Muziekdocenten van examenklassen uit het hele land komen tijdens de examenbespreking bij elkaar om het recent afgenomen examen te bespreken en informatie met collega’s uit te wisselen. Leerzaam en nuttig voor zowel de ervaren examinator als de startende.

Ook voor het examen nieuwe stijl is er een jaarlijkse examenbespreking. Die organiseren we samen met onze collega’s van VONKC (beeldend, dans, drama).

Op de pagina communities vind je een verzameling links die verwijzen naar plaatsen waar muziekdocenten samenkomen en ervaringen uitwisselen.