Scholing met een baan in het VO/PO

Met regelmaat komen er vragen van leden wat de regels zijn wanneer ze naar een studiedag of scholing-bijeenkomst willen komen. Kan dat alleen op een dag dat ze niet ingeroosterd zijn en hoe gaat het met de kosten? Wat in ieder geval belangrijk is: tijdig bij de leidinggevende aankaarten op welke datum je naar een studiedag wilt gaan zodat er gekeken kan worden of een roosterwijziging mogelijk is. Er is voor iedere volledige baan budget beschikbaar voor zelf te kiezen nascholing. Natuurlijk moet je die wel inhoudelijk kunnen verantwoorden en van te voren goed afspreken. In het PO is er €500,- per jaar en in VO €600,- per jaar beschikbaar.

De regels over vrij van school om naar een studiedag te komen zijn als onderstaand:

PO:

8.16 Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden (imperatief)
1. De werkgever verleent de werknemer op diens verzoek kort of lang buitengewoon verlof met behoud van salaris uit het geheel of een deel van zijn werkzaamheden:
a. voor het verrichten van werkzaamheden van rechtspositionele en/of onderwijs-kundige aard ten behoeve van een centrale van verenigingen van overheids- en onderwijspersoneel of een bij zo’n centrale aangesloten vereniging waarvan hij lid is;
b. voor het op uitnodiging van een centrale of vereniging als bedoeld onder a. als cursist deelnemen aan een cursus voor ten hoogste zes dagen per twee schooljaren, voor zover omzetting van de dienst niet mogelijk is;

VO:

15.5 Verlof in verband met overleg- en advieswerkzaamheden
1. De werkgever verleent de werknemer op diens verzoek kort of lang buitengewoon verlof uit het geheel of een deel van zijn werkzaamheden voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van (statutaire organen van) een centrale van verenigingen van overheids- en onderwijspersoneel of een bij zo’n centrale aangesloten vereniging waarvan de werknemer lid is.
2. Het verlof is bedoeld:
a. voor het verrichten van werkzaamheden van rechtspositionele en/of onderwijskundige aard;
b. voor het op uitnodiging van een organisatie als bedoeld in lid 1, als cursist deelnemen aan een cursus: voor ten hoogste zes dagen per twee schooljaren, voor zover omzetting van de dienst niet mogelijk is;

Scholing als je zzp’er bent

De kosten voor cursussen, congressen, seminars en studie zijn voor 80% aftrekbaar van de belasting als je ondernemer bent. De activiteiten moeten wel gerelateerd zijn aan je werkzaamheden. Dus een cursus bodypercussie is aftrekbaar als je muziekdocent bent, maar een cursus yoga niet. De belastingdienst heeft dit overzicht op haar site staan.

Voor zzp’ers is er een extra interessante mogelijkheid ontstaan als je een meer langdurige scholing wil volgen. Je krijgt dan een subsidie van 1/3 van de totale kosten met een maximum van €2000,-. Er wordt wel vanuit gegaan dat een opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en jij het resterende bedrag betaalt. Kijk hier of je in aanmerking komt voor deze PPO.