De Onderwijscoöperatie zoekt leraren voor de diverse functies. Een aantal functies kan op dit moment al ingevuld worden, andere gaan in per het nieuwe schooljaar.

  • Ambassadeur Onderwijscoöperatie;
  • Coach LOF (LerarenOntwikkelFonds);
  • Programmateam-medewerker (LerarenOntwikkelFonds);
  • Social media- en tekstredacteuren voor leraar24 uit het po en mbo;
  • Begeleider peer review.

Lees meer…