Wegens de instelling per 1 januari 2017 van de nieuwe Landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs) zoeken de personeelsvakorganisaties, waaronder de FvOv, vier werknemersleden. Het is belangrijk dat de nieuwe Landelijke Commissie van beroep evenwichtig is samengesteld uit leden die bekend zijn met het funderend onderwijs. Ook is van belang dat in de Commissie de diversiteit ten aanzien van de denominaties in het onderwijs voldoende geborgd is.

Lees meer…