Vacatures in de Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs)

Deze Commissie van beroep funderend onderwijs is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De leden van de Commissie worden door de Stichting Onderwijsgeschillen benoemd op bindende voordracht van cao-partijen. Er is een vacature voor een werknemerslid van de Commissie.

Wegens het aantal te behandelen beroepen en het aanstaande vertrek van een commissielid vanwege een benoeming in het buitenland, zoeken de personeelsvakorganisaties, waaronder de FvOv, een werknemerslid.
Profielschets werknemerslid

Op grond van de cao po en cao vo is er één landelijke Commissie van beroep waar alle bijzondere scholen en instellingen voor primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs bij zijn aangesloten. De Commissie van beroep geldt ook voor scholen en instellingen onder samenwerkingsbesturen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Bij de Commissie van beroep kunnen werknemers beroep instellen tegen bepaalde besluiten van hun werkgever die in de cao po en de cao vo staan opgesomd.

Lees meer…