Een tienjarig meisje, Lara Verdam, heeft vanochtend voor het programma Willem Wever samen met de Volkskrant minister Jet Bussemaker geïnterviewd. Het ging onder meer over ‘Méér muziek in de klas’.

“Bussemaker zegt het belangrijk te vinden dat kinderen meer leren dan taal en rekenen.

‘Ze moeten creativiteit ontwikkelen, goed kunnen samenwerken en leren naar elkaar te luisteren. Bij dat alles kan het helpen wanneer je samen muziek maakt.’

Bovendien is de afwisseling van taal en rekenen met gym, creatieve vakken en muziek goed voor de concentratie, denkt de minister.

‘Ik wil niet vastleggen hoeveel uren muziek er moeten komen. Maar het kan helpen in de klas even iets heel anders te doen.’

240 Scholen doen mee aan project voor beter muziekonderwijs

160321 lara verdam