Per 25 september zijn de coronaregels in het onderwijs versoepeld. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden tot medewerkers van de school en ook de mondkapjesplicht in gangen en ruimtes waar geen afstand gehouden kan worden komt te vervallen. Daarom blijft het belangrijk dat niet-immune leerlingen preventief twee keer per week thuis een zelftest afnemen. Ook personeel dat (nog) niet als immuun wordt gezien, wordt geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen. Leerlingen en medewerkers die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten. Hiermee wordt het huidige beleid van zelftesten doorgezet.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs
De vaccinatiegraad onder 12-17 jarigen gaat omhoog. De leerlingen in het voortgezet onderwijs die nog niet immuun zijn (dat wil zeggen volledig gevaccineerd met een wachttijd van twee weken na de laatste vaccinatie) kunnen gebruikmaken van de door school verstrekte zelftesten. Door preventief zelftesten worden besmettingen en verdere verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk voorkomen.

Onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs
Personeel in het primair en voortgezet onderwijs dat nog niet immuun is, wordt gevraagd om preventief twee maal per week een zelftest af te nemen. Medewerkers die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten.

Belangrijk om te weten

  • De school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van leerlingen en medewerkers.
  • Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen die gebruik willen maken van de zelftesten. Hierbij geldt dat immune leerlingen niet meer te hoeven zelftesten. Dit mag nog wel wanneer een leerling dit graag wil.
  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.
  • Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Neem dan geen zelftest af maar verzoek hem of haar zich direct te laten testen bij de GGD.

Alle informatie over zelftesten in het onderwijs kun je vinden op de website Lesopafstand.nl