Op 16 april zijn de protocollen voor het primair onderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs opnieuw geüpdatet.

Op de website lesopafstand.nl vind je de geactualiseerde protocollen. De protocollen zijn aangepast naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen.