De Inspectie van het Onderwijs hanteert onder de huidige omstandigheden het uitgangspunt ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Onze inspecteurs komen in beginsel alleen dan bij besturen en scholen (dus op locatie) als zij risico’s zien op basis waarvan zij gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vinden. Wat nodig en ook mogelijk is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie worden uiteraard de geldende richtlijnen gevolgd.

Klik hier voor het hele bericht van de Inspectie.