De ultimatumbrief #PO Code Rood is op 12 september aan de informateur en de fractievoorzitters van de formerende partijen, VVD, CDA, D66 en CU, aan de de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzonden. De onderwijsvakbonden vragen vóór 29 september 10.00 uur schriftelijke toezeggingen te doen over deze punten:

  1. Snel een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. De gezamenlijke partijen eisen geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Dit budget moet onderdeel uitmaken van het regeerakkoord en zijn beslag krijgen in de voorjaarsnota 2018, zodat het na cao-overleg tussen sociale partners in 2018 in de salarissen voor leerkrachten geïnvesteerd kan worden. Hiervoor is in de onderwijsbegroting € 900 miljoen euro nodig. Dit bedrag staat los van de financiële ruimte voor salarismaatregelen voor OP, OOP en schoolleiders in de sector primair onderwijs.
  2. De aankondiging van vervolgstappen in de verhoging van het personeelsbudget om daarmee verdere salarisverbetering en vergroting van de doorstroommogelijkheden in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs mogelijk te maken
  3. Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is € 500 miljoen nodig.
    Indien het PO-Front voor 29 september a.s. om 10.00 uur geen schriftelijke toezeggingen heeft ontvangen, zien de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs en de FNV zich genoodzaakt om hun collectieve acties voort te zetten. Deze acties zullen weer worden opgestart met de oproep tot een landelijke staking. Deze staking zal separaat worden aangekondigd. De andere partijen in het PO-Front zullen deze staking ondersteunen.

Lees hier de volledige Ultimatumbrief