Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn stopgezet. De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld. Voor het personeel wordt een sociaal plan opgesteld.

LOF/Onderwijs Pioniers MBO en Leraar24 gaan door
De projecten LerarenOntwikkelFonds (LOF) en Onderwijs Pioniers MBO (beide innovatie van onderwijs door leraren) en Leraar24 (een videoplatform waarop leraren praktisch toepasbare kennis uitwisselen) blijven bestaan. De leraren die als coach, onderzoeker of in de redactie meewerken kunnen dat ook komend schooljaar blijven doen. Datzelfde geldt voor de Bevoegdhedencommissie, die de minister adviseert over bevoegdheden voor nieuwe vakken. Over de ondersteuning van het Lerarenparlement moet nog een beslissing worden genomen.

Lerarencongres en verkiezing stoppen
Het Lerarencongres (dat op de internationale Dag van de Leraar 5 oktober 2018 gepland stond) kan geen doorgang vinden. Rond die datum werden de Leraren van het Jaar bekend. Beide activiteiten zijn nu definitief gestopt. Datzelfde geldt voor de Staat van de Leraar (rapport waarin leraren de stand van hun beroep in kaart brengen, wordt tegelijkertijd met de Staat van het Onderwijs van de Inspectie gepubliceerd) en de Ambassadeurs (leraren die met collega’s in gesprek gaan over het belang van professionele ontwikkeling en een sterke beroepsgroep). De betrokken leraren zijn daar inmiddels over geïnformeerd.

Beroepsbekwaamheid en beroepsontwikkeling
De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door vakbonden en vakverenigingen, waaronder de FvOv, in het onderwijs als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar. In de afgelopen jaren heeft de organisatie o.a. bekwaamheidseisen voor de beroepsgroep opgesteld en intensief meegewerkt aan de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. De wet erkent dat leraren zeggenschap over hun beroep hebben, dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun onderwijs en versterkt de positie van leraren. Daarnaast heeft de Onderwijscoöperatie zich via tal van projecten ingezet voor het faciliteren van leraren in hun beroepsontwikkeling.