De Tweede Kamer heeft gestemd over de moties die werden ingediend in het debat over de cultuurbegroting op 3 november 2014. De motie van Mona Keijzer (CDA) om scholen binnen de regeling muziekonderwijs te verplichten om samen te werken met een amateurmuziekvereniging, werd verworpen.

Tijdens het debat werd onder andere afgesproken dat er begin 2015 een vervolgdebat zal plaatsvinden over de uitgangspunten voor de nieuwe cultuurnotaperiode 2017-2020.

Ga voor meer info naar de website van het LKCA