FvOv, CNV Onderwijs en de AOb hebben ingestemd met onderhandelaarsresultaat CAO GAO 2012-2013.

De meerderheid van de leden heeft ingestemd met het onderhandelaarresultaat voor bovengenoemde CAO. Deze CAO geldt voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO).

Voor deze CAO GAO is een beleidsarme verlenging van toepassing die loopt tot en met 31 december 2013. De nieuwe CAO bevat geen salarisafspraken. Wel hebben vanwege het wijzigen van wet- en regelgeving technische aanpassingen plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de wijziging van ontslagdatum van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar is nu het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Daarnaast een aanpassing van het artikel over de levensloop.

Ook is opgenomen dat de looptijd van een eventueel overeengekomen concurrentie- en relatiebeding na beëindiging van het dienstverband maximaal een jaar is. Deze bedingen worden buiten werking gesteld in geval van gedwongen ontslag in verband met bedrijfseconomische omstandigheden.
Tenslotte is opgenomen dat betaalde en onbetaalde nevenwerkzaamheden die mogelijk raakvlak met de functie van werknemers kunnen hebben voortaan vooraf en schriftelijk bij de werkgever moeten worden gemeld.
Verder zijn er geen inhoudelijke afspraken gemaakt.
De definitieve CAO-tekst wordt zo snel mogelijk gepubliceerd op de site.

De CAO GAO geldt voor de personeelsleden van BCO Onderwijsadvies, Begeleidingsdienst voor Vrijescholen, Cedin, Centraal Nederland, Giralis Groep, Stichting HCO, Marant Adviseurs in leren & ontwikkeling, OCGH Advies, OnderwijsAdvies, en RPCZ.