Verlaging van de werkdruk heeft voor onderwijsbonden en VO-raad in de komende periode een hoge prioriteit.

In opdracht van de partijen heeft ResearchNed daarom de enquête werkdruk VO uitgevoerd. Doel van de enquête was na te gaan welke werkdrukmaatregel de voorkeur heeft van leraren in het voortgezet onderwijs. Lees alles over de uitslag en de enquête zelf op de website van CMHF/MHP.