Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Datum: Maandag 18 juni 2012
Tijd: 18.00 – 20.00 uur
Plaats: Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de kunsten te Utrecht, Mariaplaats 28

AGENDA
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 JUNI 2011
JAARVERSLAG 2011
VOORSTEL LIDCATEGORIEËN

Agenda:

Opening
Vaststellen agenda en mededelingen
Vaststellen notulen ALV 18 juni 2011
Toelichting jaarverslag 2011
Vaststellen jaarrekening 2011
Presentatie begroting 2013
Vaststellen lidcategorieën VLS (het bestuur legt een vereenvoudiging voor)
Rondvraag en sluiting

Bijlagen
De stukken kunt u hierboven downloaden. Wie ook de jaarrekening van 2011 en de begroting van 2013 wenst te ontvangen kan dit kenbaar maken via het bureau van de VLS: Kluppelshuizenweg 32, 7608 RL Almelo: bureau@vls-cmhf.nl.

Aanmelding
Voor de aanwezigen zal er een broodmaaltijd zijn. Vanwege de catering en de te reserveren ruimte verzoeken we u ons uiterlijk 8 juni te laten weten of u deze ledenvergadering wenst bij te wonen. Gaarne ontvangen we uw bericht op: Kluppelshuizenweg 32, 7608 RL Almelo: bureau@vls-cmhf.nl.

De leden van de VLS ontvangen geen aparte uitnodiging voor de ledenvergadering per post.