Op 25 november aanstaande organiseert de VLS een bijeenkomst t.b.v. de visie op het vak en leergebied voor curriculum.nu. Let op: Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Plaatsing is in volgorde van aanmelding.

Update 19/10/17: Het maximum aantal deelnemers is bereikt, u kunt zich niet meer aanmelden.

25 november
11.30-15.00 uur
Amadeus Lyceum
Burchtpoort 3
3452 MD Vleuten-De Meern

Wat is er gaande?

In het kader van de landelijke curriculumdiscussie zijn alle vakorganisaties door Curriculum.nu gevraagd hun visie op hun vak te herijken. Deze visie wordt als basis meegegeven aan de ontwikkelteams die vanaf 2018 een jaar de tijd krijgen om een nieuw curriculum te ontwikkelen met de uitgangspunten:

  • ontwikkelen van toekomstgericht en betekenisvol onderwijs voor leerlingen;
  • versterken van samenhang;
  • versterken van de doorlopende leerlijn;
  • voorkomen van overladenheid.

Meer informatie over curriculum.nu

Wat wil de VLS?

De VLS wil de eerste resultaten van de visie op muziek en het leergebied Kunst & Cultuur delen met haar leden en de gewenste aanpassingen vanuit het vak in kaart brengen. Daar hebben we jullie, muziekdocenten uit PO en VO, voor nodig. Denk je mee over de toekomst van je vak? Bij deze van harte uitgenodigd je mening te geven en mee te doen!

Hoe gaan wij aan de slag?

Op 25 november vinden er –met 30 experts/vakdocenten- twee VLS-discussierondes plaats. Daar tussenin wordt een lunch aangeboden. Reiskosten worden vergoed en deelname is gratis. De veldraadpleging maakt deel uit van het programma van de Methodeproeverij PO/SO.

Als extra kun je aangeven of je aan het dagprogramma van de Methodeproeverij vanaf 9.30 uur deel wilt nemen, met uitzondering van Workshop 1 en 2 die voor de veldraadpleging worden gebruikt. Wanneer je je hiervoor via de VLS opgeeft is deelname gratis.

Programma

Workshop I, 11.45-12.45 uur:       Toelichting en bespreking visie algemeen
Lunch, 12.45 – 13.50 uur:              Walking lunch, ontmoet elkaar en verdiep je inzichten
Workshop II, 13.50-14.50 uur:      Inventarisatie in groepen/onderwijssectoren

Na deze inventarisatie zal er begin december nog een schriftelijke adviesronde volgen. Hierbij ook van harte uitgenodigd daaraan mee te doen.

Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt, u kunt zich niet meer aanmelden.