Op dinsdag 31 mei organiseert de Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS) de evaluatievergadering van de Centrale Examens Muziek 2011 HAVO, VWO, VMBO.
De VLS wil alle docenten in de eindexamenklassen uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

VMBO-docenten worden uitdrukkelijk verzocht de vergadering bij te wonen: het is belangrijk voor uw leerlingen!

Locatie
Amadeuslyceum
Burchtpoort 3
3452 MD Vleuten
(030) 6774338

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en ook zijn er voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Klik hier voor een routebeschrijving.

Tijden
VMBO – 31 mei 12.00u – 14.00u
HAVO – 31 mei 14.00u – 16.00u
VWO – 31 mei 16.00u – 18.00u
Voor broodjes, koffie en thee wordt gezorgd.

Doel
Het doel van de besprekingen is:
Het nabespreken van de opgaven en het antwoordmodel.
Het gezamenlijk bepalen van de marges binnen het antwoordmodel.
Het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s.

De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Veel correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt. Wij adviseren u om het officiële verslag van de evaluatievergadering mee (of na) te zenden bij het examenwerk dat u aan de tweede corrector stuurt. De aanwezigen krijgen het verslag dezelfde dag via e-mail toegestuurd.

Het is niet mogelijk om via telefoon, post of e-mail commentaar te sturen indien u niet aanwezig kunt zijn. U mag ervan uitgaan dat ter vergadering voldoende expertise aanwezig is. Voor deze bijeenkomst kunt u verlof aanvragen bij uw schoolleiding. Indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn en toch het verslag wenst te ontvangen, kunt u dit via mail aan ons bureau kenbaar maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden!

Aanmelding en kosten
Let op: in tegenstelling tot voorgaande jaren willen we u vragen u aan te melden voor de vergaderingen. Klik voor het aanmeldformulier op de button hierboven.
Deelname is gratis voor VLS-leden. Voor niet-leden bedragen de kosten € 25,=.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Bogers.