Geacht lid,

15 juni aanstaande vindt de jaarlijkse ALV van de VLS plaats,
Locatie: Hoofdgebouw Utrechts Conservatorium, Vergaderruimte, Mariaplaats 27, Utrecht
Aanvang: 18.00 uur

Wij willen u van harte uitnodigen op deze ledenvergadering. En dat met reden.

Naast de gebruikelijke bestuurlijke onderdelen die bij een ALV horen (de stukken vindt u onderaan) wil het bestuur graag met u als lid in gesprek over de beleidsvoornemens zoals we die in het beleidsplan uiteen zetten. Er is veel in ontwikkeling in het muziekonderwijs (o.a. impuls in het primair onderwijs, vernieuwing van de examenvakken in het voortgezet onderwijs). Veel onderwerpen die ons vak raken en die invloed hebben voor de toekomst van het vak.

Als VLS zijn we betrokken bij die ontwikkelingen, het gaat immers om ons vak. Met u als lid gaan we graag het gesprek aan over de standpuntbepaling van de VLS in deze en andere ontwikkelingen: hoe komen we tot een visie die gedragen wordt door het veld van muziekdocenten?

We merken als bestuur dat het vak van muziekdocent veel vraagt, er is veel aandacht voor de dagelijkse praktijk op school en weinig tijd om mee te denken over landelijke ontwikkelingen en collegiale uitwisseling. Dat blijkt uit de moeite die we als bestuur hebben om leden bijeen te krijgen voor bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten. Wanneer leden eenmaal bij elkaar zijn en het gesprek aan gaan levert dat altijd veel op. Hoe bedienen we u als lid het beste op dit vlak, op welke manier benaderen we u als achterban zo dat u komt en profiteert van de uitwisseling met collega’s?

We stellen het op prijs als u uw komst uiterlijk 8 juni aankondigt via de e-mail zodat we kunnen zorgen voor genoeg broodjes.

Agenda
Jaarverslag 2014
Beleidsplan 2015-2016
concept Notulen ALV 2014