In 2014 heeft de syllabuscommissie muziek havo en vwo in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) de stofomschrijvingen in de bijlagen voor de syllabi muziek havo en vwo 2017 herzien.

Uitgaande van het huidige muziekonderwijs heeft zij de stofomschrijving voor vwo rondom de jazz- en popmuzieklijn geactualiseerd. De totale omvang van de stof mocht daarbij niet groter worden dan hij was. Daarom heeft de syllabuscommissie ook gekeken naar de stofomschrijvingen van de klassieke muzieklijn en van de domeinen A1 en A2. Dit heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen en een gewijzigde presentatie in de syllabi.

Over de gewijzigde stofbeschrijvingen in de conceptsyllabus muziek vwo 2017 heeft in maart een digitale veldraadpleging plaatsgevonden. De samenvatting van de resultaten van deze veldraadpleging vindt u in het verslag.