DEEL JOUW WENSEN!
Dagelijks staan 187.000 medewerkers en bijna 1200 schoolbesturen voor de uitdaging om op 7500 scholen goed onderwijs te geven aan 1.65 miljoen leerlingen. Jij hoort hierbij! Je volgt de ontwikkelingen in onderwijs en samenleving. Je verplaatst je in de kinderen om het beste uit hen te halen, speelt in op verwachtingen van ouders. Wat heb jij nodig om goed te werken?

Vakbonden en PO-Raad zijn benieuwd naar jouw wensen en ideeën als het gaat om:

  • ontwikkeling: loopbanen, levensfases, professionalisering;
  • prestaties: kwaliteit van onderwijs en van werken;
  • tijd: werktijden, roosters, verlof;
  • rollen en taken: afspraken op de werkvloer, rolverdeling. Wat draagt voor jou bij aan plezierig en professioneel werken in de levensfase waarin je zit? Om de school draaiend te houden als een geoliede machine?

Deel en bespreek jouw wensen onder het motto mijn werk onze scholen!
SAMEN zijn wij op zoek naar wat medewerkers en besturen bindt. De wens van AOb, CNV-Onderwijs, AVS, FvOv en PO-Raad is om de werkvloer te faciliteren met een nieuwe CAO-PO in 2014. Een CAO die medewerkers, leidinggevenden en bestuurders ondersteunt bij het benutten van kansen en het bieden van kwaliteit. Jouw inbreng in dit unieke proces is voor ons van groot belang!

DOE MEE!
De actie start met de TweeWeekse mijn werk onze scholen van maandag 8 tot en met vrijdag 19 april. Op scholen in heel Nederland vinden dan inspirerende ontmoetingen plaats, onder begeleiding van bevlogen onderwijscollega’s.
Na de TweeWeekse krijgt het gesprek in mei een digitaal vervolg. De uitkomsten van alle gesprekken worden gebruikt bij de onderhandelingen van de nieuwe CAO-PO na de zomer. De discussie zal méér opleveren dan voor de nieuwe CAO relevant is. Door elkaar te ontmoeten, kunnen ideeën ontstaan die in de eigen school toegepast kunnen worden. Dat alleen al maakt het de moeite waard om mee te doen!

Volg de actie mijn werk onze scholen op onze websites. Bekijk hier de agenda met informatie over de gesprekken, data en locaties. Doe je mee? We hopen het van harte!

DOWNLOAD HIER DE FOLDER
INSCHRIJVEN

Coördinatiegroep mijn werk onze scholen:
Carine Hulscher-Slot – AVS
Joany Krijt – CNVO
Hugo Levie – POraad
Jilles Veenstra – FvOv
Liesbeth Verheggen – AOb