Op 5 juni zijn de nieuwe tussenproducten (Grote Opdrachten) gepubliceerd en is de volgende feedbackronde van start gegaan. De teams hebben er nu dus alweer twee ontwikkelsessies opzitten. De tweede ontwikkelsessie heeft plaatsgevonden van 23 tot en met 25 mei. Tijdens deze sessie hebben de teams op basis van de binnengekomen feedback de visie op het leergebied bijgesteld en gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’.

Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). De voorlopige grote opdrachten zijn te vinden op de site van curriculum.nu.

In de volgende ontwikkelsessie in oktober gaan ze hiermee verder op basis van alle input die ze krijgen. Om uiteindelijk de opbrengsten in het voorjaar van 2019 aan de minister aan te kunnen bieden.

De komende periode gaan de ontwikkelteams dus weer op pad om feedback op te halen op verschillende bijeenkomsten en ook de ontwikkelscholen gaan weer beginnen met het ophalen van feedback. Doet u ook mee?