De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd.
In ‘Impuls inzetbaarheid en kwaliteit in het primair onderwijs’ ligt het accent op de duurzame inzetbaarheid en het versterken van de professionaliteit. Zo kunnen 6000 leerkrachten bijscholing volgen op het gebied van Taal, Rekenen, Wereldoriëntatie en Engels. Ook kunnen 1000 leerkrachten en leidinggevenden een workshop vitaliteit krijgen. Lees meer…