De Stichting van het Onderwijs, waar de FvOv deel van uitmaakt, heeft opnieuw de politiek per brief opgeroepen daadwerkelijk te investeren in onderwijs. In de week van 31 oktober is de behandeling van de Onderwijsbegroting 2017 in de Tweede Kamer. Tijdens de Algemene Beschouwingen op de Rijksbegroting leidde de eerste oproep tot het aannemen van de motie Pechtold c.s. (Kamerstuk 34550-11): de regering zei toe dat de zogenaamde ramingsbijstelling van -150 miljoen euro niet ten koste zou gaan van de bekostiging van scholen. De Stichting benadrukt dat dekking hiervoor buiten de onderwijsbegroting om gevonden moet worden. Lees meer…

bron afbeelding