De tweede Onderwijskamer had plaats op 10 november 2014 en stond behalve voor de bij de FvOv aangesloten verenigingen ook open voor de andere onderwijsvakverenigingen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de KVLO, NVON, Levende talen, NVvW, NVOP, VONKC, NVS-NVL en VCN.
Onderwerp van gesprek was ditmaal ‘bevoegdheid en bekwaamheid’.

Hoewel wij ons zouden beperken tot voortgezet onderwijs kwamen toch regelmatig de andere sectoren ter sprake (mbo i.v.m. vooropleiding vmbo, vooral de technische vakken) en hbo en wo i.v.m. de lerarenopleidingen.

De discussie rond bekwaamheid en bevoegdheid laaide vooral op na berichten enige jaren geleden over verwachte tekorten. Ook binnen het Lerarenregister is die discussie een belangrijk thema. De tekorten vallen overigens erg mee: de vergroting van de klassen, de latere pensioengang en in sommige streken de demografische ontwikkeling hebben de prognoses naar beneden gehaald. Lees meer…