De Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP heeft parallel aan het traject Passend Onderwijs een traject ingezet voor de kwaliteitsverbetering van het (V)SO. Aparte wetgeving zal ontwikkeld worden.

De WEC-Raad en OCW hebben het initiatief genomen een serie informatiebijeenkomsten te organiseren. Het doel is, vooruitlopend op de wetgeving, het (V)SO veld te informeren en in beweging te krijgen.

De eerste reeks informatiebijeenkomsten is gericht op bestuur/management en de MR en vindt plaats in april 2010. De MR als vertegenwoordiger van personeel en ouders wordt expliciet genoemd, omdat de MR immers betrokken is bij beleidsvorming.

De tweede en derde reeks informatiebijeenkomsten zullen plaatsvinden in het najaar van 2010 en het voorjaar van 2011 en zijn gericht op de implementatie in het primaire proces en dus op de doelgroepen docenten en ouders. Voor meer informatie en aanmelding: CMHF/MHP.