In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW extra budget ter beschikking gesteld om bestuurder en medezeggenschapsraad samen een training te laten volgen. Deze Quickstart Medezeggenschap, geheel op kosten van OCW, stelt bestuurder en MR-leden in staat een goede start te maken voor het nieuwe schooljaar 2015-16. Zij kunnen zich opgeven voor een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden, besturenraden en ouderorganisaties. Lees meer…