De Inventarisatie Toptalentontwikkeling, die het LKCA onlangs heeft afgerond, laat onder meer zien welke voorzieningen een rol spelen en hoe deze over het land en de diverse disciplines zijn verspreid.

De gedetailleerd uitgewerkte resultaten bieden de actoren in en rond dit werkveld belangrijke informatie. De ontwikkeling van jong toptalent in de kunsten staat sterk in de aandacht. Maar tot voor kort leken de zeer diverse voorzieningen die zich hiermee bezig houden een moeilijk in kaart te brengen geheel. Lees meer…