Toekomstbestendig onderwijs is een grote uitdaging. Flexibiliteit, leren met ICT, gepersonaliseerd leren en onderwijsteams zijn onderwerpen van nu. Maar hoe kunnen docenten met hoge werkdruk tijd vrijmaken voor onderwijsverbetering? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals iets doen aan de onderwijstijd, meer docenten of onderwijsassistenten inzetten, een andere les- en klassenstructuur en/of het onderwijs anders inrichten.
De staatssecretaris van OCW wil graag weten hoe onderwijsprofessionals zelf over de mogelijkheden denken. Wat zijn volgens hen de voors en tegens en de effecten van de verschillende opties?

Lees meer…