Als leraar in het voortgezet onderwijs hebt u tijd nodig om uw onderwijs te ontwikkelen en voor professionalisering. Scholen bepalen zelf hoe zij die tijd organiseren en invullen. In deze brochure Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs vindt u informatie over de regels voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs. De regels bieden namelijk ruimte om het onderwijs zo te organiseren dat het aansluit bij de visie van uw school.

U kunt in de brochure lezen hoeveel uren uw leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe uw school zich verantwoordt over de kwaliteit. Zo weet u wat er moet en wat er mag, en welke ruimte u hebt om uw onderwijs verder te ontwikkelen.

Ga het gesprek aan
Scholen voor voortgezet onderwijs verschillen in visie, locatie en populatie. Daarom schrijft de overheid geen
algemene aanpak voor om het onderwijs te organiseren. De keuzes hierover worden gemaakt binnen de school, zodat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij wat de leerlingen nodig hebben. We raden u aan om daarover in gesprek te gaan op school.

Voor sommige lezers is deze informatie misschien al bekend. Dan kunt u de brochure gebruiken om deze kennis te delen met uw collega’s. Dat geldt natuurlijk ook voor schoolleiders.