Zaterdag 25 november waren enkele leden en bestuursleden op het Amadeus Lyceum bij elkaar om feedback te formuleren op de conceptvisie die de VLS ontwikkelt voor de ontwikkelteams van curriculum.nu. In twee rondes werd gesproken over de visie op het curriculum van muziek in basis- en voortgezet onderwijs. In de eerste ronde werd er feedback gegeven op de algemene visie. Bijzonder was om eens met collega’s vanuit het basis- én het voortgezet onderwijs hierover van gedachten te wisselen. In de tweede ronde gingen basis- en voortgezet onderwijs in groepen uit elkaar om vervolgens gezamenlijk af te sluiten.

De bijeenkomst heeft veel bruikbare feedback opgeleverd die op dit moment verwerkt wordt. Begin januari moet deze visie klaar zijn. Bovendien is de VLS op dit moment in gesprek met de schrijvers van de visies voor beeldende kunst en vormgeving, dans en drama om te komen tot een gemeenschappelijke visie op het leergebied kunst & cultuur.

Vanaf maart gaan de ontwikkelteams van start en zullen zij deze visie gebruiken bij het ontwikkelen van de bouwstenen, die ten grondslag zullen gaan liggen aan de nieuwe kerndoelen.

Dank aan Music+Academy voor de ondersteuning bij de organisatie van deze dag.