Juliane Amsberg is overleden. Zij was van 1988 tot 1996 lid van het bestuur van de VLS. Als oud-voorzitter van de VLS (tot 1994) bewaar ik vele goede herinneringen aan haar. Binnen het bestuur van toen was zij een gedreven en stevige persoonlijkheid die voor ons – en daarmee voor de VLS – van grote betekenis is geweest in de turbulente jaren van de Basisvorming.

Haar markante persoonlijkheid en kritische houding gingen gepaard aan een grote eruditie en een tomeloos enthousiasme voor muziekeducatie (voor zowel jongeren en ouderen). Ook muziektherapie had haar aandacht. Ik herinner mij vooral dat ze ons tijdens de vergaderingen bij de les hield, als de theorie, het beleid en de dagelijkse onderwijspraktijk elkaar wat uit het oog dreigden te verliezen.

Juliane wilde vooral inzetten op meer focus op vorm en inhoud van scholing voor muziekdocenten en nam daarin het voortouw. Zo kwam er een groot muziekpedagogisch congres in Nijmegen van de grond, georganiseerd door de VLS, de Gehrels Vereniging en het Dr. Gehrels Instituut. Staatssecretaris van OCW Wallage (1989-1993) was erbij aanwezig. Juliane hamerde steeds op het belang van de lerende docent. Daarin was ze voor ons een belangrijke bron van inspiratie. Vele studiedagen en bijscholingen bereidde zij inhoudelijk voor. Ze was sterk gemotiveerd om beweging te brengen in het muziekonderwijs.

Juliane volgde in Amsterdam de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en ging pas op latere leeftijd via het Gehrels instituut ‘muzikale vorming’ studeren. Ze had een zeer brede en vooral actieve belangstelling voor kunst, literatuur en spiritualiteit en was erg gedreven om de ontdekkingen die zij deed met velen te delen. Ze wist mensen aan zich te binden en liet niet snel los. Dat bleek niet alleen uit een bloeiende lespraktijk op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, de eigenzinnige school waarin zij een staffunctie bekleedde, maar ook uit de cursussen in muziekbeleving en luisteren die ze bij haar thuis organiseerde.

Ik heb Juliane na haar vertrek uit het bestuur (1996) niet meer in VLS-kringen ontmoet, mogelijk in samenhang met haar pensionering. Ze zette haar eigen weg en beweging voort; haar sporen zijn via internet terug te vinden. Het verbaast mij niet dat ze actief werd als dichter. Ik ben blij haar te hebben gekend en denk met veel respect aan haar terug.

Jos Herfs

foto 2: Ledenvergadering, Utrecht.
Bestuursleden: Tessa Kraus, secretaris; Jos Herfs, voorzitter; Toine Wevers, penningmeester; Juliane Amsberg. Andere tafel: Harry Schram.
foto 3: Muziekpedagogisch Congres, Nijmegen.
Juliane Amsberg, op de rug gezien, Staatssecretaris Jacques Wallage, Jos Herfs